Het kan iedereen overkomen. Het ging je jarenlang voor de wind en dan ontdek je dat het leven stroef gaat. Je loopt op één of meerdere punten in je leven vast. En misschien overzie je nu even niet meer wat er precies aan de hand is, of weet je dat wel, maar ben je alleen niet in staat om het tij te keren.

Als je wilt, loop ik graag even met je mee. Zolang jij daar behoefte aan hebt. Ik luister naar je, hou je een spiegel voor en moedig je aan om het beste uit jezelf te halen. Je zal vanuit inzicht en rust nieuwe wegen kunnen inslaan en meer ruimte hebben om lief te hebben en te genieten. Want daar lever je op in zodra je onder druk staat!

“Ik ben uitgeput van sterker proberen te zijn, dan hoe ik me voel…


Zingeving voor vrouwen

Voor Personal coaching richt ik mij specifiek op vrouwen. We kijken naar verschillende levensgebieden: van werk tot privé, van gezondheid tot relaties. Daarnaast staan we stil bij thema’s zoals hiernaast weer gegeven. Als je er behoefte aan hebt betrekken we geloof en zingeving in het traject. Ik werk met verschillende methoden, waaronder TotalBalance (Wie was ik?, Wie ben ik?, Wie word ik?) en het Huis van je Leven, waarbij we aan de hand van een metafoor kijken naar je leven.

De gesprekken vinden plaats in de privésfeer. We kunnen ook ter afwisseling naar de Oostvaardersplassen en al wandelend ons coachingsgesprek voeren. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat jij je op je gemak voelt. Dat jij je verhaal open, zonder veroordeling, kan vertellen. Om daarna samen aan de slag te gaan. Tijdens het eerste gesprek achterhalen we je hulpvraag en maken we een inschatting van het aantal gesprekken.